Up4Scale Projesi

Up4Scale, Refo Danışmanlık tarafından yürütülmüş, KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü- Avrupa İşletmeler Ağı Programı (EEN Anatolia) kapsamında KOBİ’lerin uluslararası pazara açılmalarını amaçlayan bir ticarileşme projesidir.

Eylül – Aralık 2019 arasında yürütülen Up4Scale projesi kapsamında, yenilikçi KOBİ’lerin küresel ticarete ulaşmasına ve sürdürülebilirliğine yönelik eğitimler ve mentorluk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

"Uluslararası İş Ortaklıkları Geliştirme Eğitimi" gerçekleşti...

"Risk Sermayesine Erişim Etkinliği" 17 Aralık 2019'da gerçekleşti...

"Teknoloji Değerlemesi Eğitimi" 26 Kasım 2019'da gerçekleşti...

"Dış Ticaret, Pazar Araştırması ve Hedef Tayini Eğitimi" 1/2 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşti...

Kapsam

Faydalanıcı firmalar bu hizmetlerden Avrupa İşletmeler Ağı (EEN-Enterprise Europe Network) sayesinde herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilmektedir.

Proje kapsamında firmaların yenilikçi ürün ve hizmetlerinin profil bilgileri Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına kaydedilecek ve veri tabanında kayıtlı diğer profiller de firmalara raporlanacaktır. Veri tabanı üzerinden uluslararası işbirlikleri geliştirmeleri sağlanacaktır.

Up4Scale bünyesindeki firmalar EEN Anatolia’nın sunduğu Improve (IMP³rove Assessment) yenilikçilik değerlendirmesinden ücretsiz faydalanabilecektir.

İhtiyaç Analizi

Firmaların pazarlama, finansman, yönetim organizasyon, üretim, istihdam vb. konularında mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya çıkarılacak, pazar fırsatları teşhis edilip ve değerlendirilecek ve yurt dışı pazarlara erişim potansiyelleri analiz edilecektir.

Eğitimler

Firmaların ihtiyaç analizi çerçevesinde belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlerde  dış pazarda büyüme yöntemlerine yer verilecektir.

Mentorluk
Desteği

Firmaların büyümesini hızlandırmak, uluslararası pazarlara erişimlerini artırmak ve firmaların karşılaştığı operasyonel ve yönetimsel sorunların giderilmesini sağlayacak kurumsal kapasiteyi oluşturmaya yönelik mentorluk desteği verilecektir.

Uluslararası Pazara Açılma Desteği

Firmaların uluslararası fuar, kongre, konferans, eşleştirme etkinliği vb. etkinliklere katılım sağlamalarına destek olunacaktır. 

Eğitimler

ULuslararası pazarlama

Uluslararası pazarlama, pazar araştırması ve hedef pazar tayini

TEKNOLOJİ DEĞERLEMESİ

Teknoloji, ürün mimarisi ve organizasyonel süreçlerin analiz ve değerlemesi 

ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIKLARI GELİŞTİRME

Uluslararası ortaklıklar geliştirmeye yönelik fırsatlar, zorluklar ve ipuçları

FİNANSA ERİŞİM

Finans kaynaklarına erişim

Faydalanıcılar

Theme: Overlay by Kaira